Nieuws

Minister Schultz: ‘Trots op de sector ’

Minister Schultz: ‘Trots op de sector ’

Minister Schultz van Haegen ontving op 12 juni in het Utrechtse Media
Plaza uit handen van dijkgraaf Jan Geluk en
directeur-generaal Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers de
kaart van het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma
(nHWBP). Hierop staan de 180 km waterkeringen die de
komende tijd zullen worden aangepakt.

 

De minister gaf aan dat dit programma voor haar om twee
redenen een mijlpaal is. Ten eerste omdat het tot stand is
gekomen ná het sluiten van het Bestuursakkoord Water: ‘Het is
een mooi voorbeeld van de nieuwe manier van samenwerken
tussen het rijk en de waterschappen.’ Daarnaast is Schultz blij
dat nu alvast rekening is gehouden met de nieuwe normering
waarover in 2014 wordt besloten: dit betekent dat er over een
jaar geen nieuwe tussenstap hoeft te worden gemaakt. ‘Straks
zal niet alleen naar de hoogte van de dijk worden gekeken, maar
ook naar de risico’s áchter de dijk: hoeveel mensen wonen er,
welke economische waarde is er, dat soort vragen wegen in de
toekomst mee in de risicobepaling.’

BAW
Over de voortgang bij de uitvoering van het BAW gaf de minister
te kennen dat volgens haar iedereen goed op schema ligt:
‘Ik heb het idee dat alle partijen elkaar snel weten te vinden en
dat is ook essentieel voor goede samenwerking. Al dat polderen
dat we doen, heeft in dit geval ook echt zin!’, aldus Schultz.

Ambitie
Gevraagd naar haar ambities voor de komende jaren benadrukte
de minister dat vooropstaat dat Nederland - waterland veilig en
schoon is én blijft. ‘We hebben voor de veiligheid nu het nHWBP
en het Deltaprogramma; we werken hard aan de waterkwaliteit
via de Kaderrichtlijn Water, dus dat gaat goed komen!’ Een ander
belangrijk punt volgens Schultz is de buitenlandse inzet van
Nederlandse waterkennis: ‘Dat is niet alleen een exportproduct
waar we met zeer velen goed aan kunnen verdienen, maar het
biedt ook weer mogelijkheden om nieuwe kennis en ervaring op
te doen in andere landen en omstandigheden. Ik vind het prachtig
als ik in de Verenigde Staten de kreet ‘Bring in the Dutch’
hoor, als men waterproblemen wil oplossen. Daar mogen we
met z’n allen best trots op zijn.’

Download: BAW2013 Conferentie Water werkt door VERSLAGKRANT