Nieuws

De Liemers realiseert kostenbesparing door samenwerking in de afvalwaterketen

De Liemers realiseert kostenbesparing door samenwerking in de afvalwaterketen

De samenwerking binnen de afvalwaterketen cluster Liemers is een feit. In de afgelopen periode hebben de besturen van de gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar, Rijnwaarden en Waterschap Rijn en IJssel afgesproken structureel te gaan samenwerken om de riolering en afvalwaterzuivering zo goedkoop mogelijk op kwaliteit te houden. De vier portefeuillehouders en de dijkgraaf hebben de overeenkomst ondertekend waarin de samenwerking is vastgelegd.

Binnen de Stadsregio Arnhem-Nijmegen is onderzocht hoe de afspraken uit het Bestuursakkoord Water worden ingevuld. Hieruit kwam naar voren dat samenwerking binnen lokale clusters moet worden versterkt. Een cluster is een aantal buurgemeenten met het waterschap uit dat zelfde gebied. De gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar en Rijnwaarden werken nu samen binnen het cluster Liemers met Waterschap Rijn en IJssel.

Binnen het cluster Liemers is een projectorganisatie ingericht die op basis van een werkplan aan de slag is gegaan. Vanaf nu zijn we samen bezig met reinigen en inspecteren van de riolering, publiceren van informatie over afvalwater voor burgers, verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit, verminderen van kosten, kennis uitwisselen, optimaliseren van de riolering en de zuivering, gezamenlijke inkoop van diensten en de route uitstippelen naar een gezamenlijke duurzame afvalwaterketen anno 2020.
In de ondertekende overeenkomst is de samenwerking tussen de partijen nadrukkelijk vastgelegd. De benoemde samenwerkingsprojecten worden de komende tijd door de vijf betrokken partijen gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd.

Bron: www.westervoort.nl