Nieuws

Aankomende leden van de visitatiecommissie bekendgemaakt

Aankomende leden van de visitatiecommissie bekendgemaakt

12 juni is in de Stuurgroep Water de opdracht voor de Visitatiecommissie vastgesteld. Daarbij zijn ook de aankomende leden van de visitatiecommissie bekendgemaakt. 

De commissie en leden dienen nog wel met een officieel instellingsbesluit te worden bevestigd. Vandaar de toevoeging 'aankomend'. De aankomende leden van de visitatiecommissie zijn:


Mw. Karla Peijs,
voorzitter Visitatiecommissie.
Mw. Annemieke Hendriks,
secretaris Visitatiecommissie, Berenschot.
Mw. Corine Hoeben,
Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Economie van de Lagere Overheden.
Evert Visser,
Projectleider Rekenkamer Metropool Amsterdam.
Gerhard Schwarz,
Twijnstra & Gudde, Strategy consultant en interim manager: water, infrastructuur en mobiliteit.
Hans Bressers,
Hoogleraar Policy Studies and Environmental Policy, Universiteit Twente.
Luuk Rietveld,
Hoogleraar integratie/innovatie urbane watercyclus aan de TU Delft.
Maarten Allers,
Hoogleraar economie van decentrale overheden, Rijksuniversiteit Groningen, directeur Centrum voor Economie van de Lagere Overheden.