april 2013

Heeft het management de sleutel tot succes?

De realisatie van het Bestuursakkoord Water is een stevige uitdaging. Daarin speelt ook het management van gemeenten en waterschappen een belangrijke rol. Dit was het thema van een goedbezochte bijeenkomst op vrijdag 19 april 2013 in Leeuwarden. Wat kan het management concreet doen? Welke factoren spelen daarin mee? Met voorbeelden en verdieping kregen de deelnemers praktische tips en handvatten. Lees meer

RIVUS komt op gang!

Onlangs is tijdens de bestuurlijke bijeenkomst ‘Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West-Overijssel’ een ambitieverklaring ondertekend door alle betrokken partners: de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle en Waterschap Groot Salland. Lees meer