Nieuws

"Samen beter afvalwaterbeheer en minder stijgende kosten'"

"Samen beter afvalwaterbeheer en minder stijgende kosten'"

Zestien gemeenten in oostelijk Utrecht en westelijk Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe tekenen een samenwerkingsovereenkomst op donderdag 21 maart. De gemeenten en het waterschap, ofwel Platform Water Vallei en Eem, beogen met de samenwerking een besparing van 12,7 miljoen euro per jaar. Het zijn besparingen op begrote extra uitgaven voor investeringen zoals de bouw  van een nieuwe rioolwaterzuivering, vervanging van riolen en maatregelen om  klimaat- en andere veranderingen op te vangen. De platformpartners voldoen hiermee aan landelijke afspraken met het Rijk.

De Platformpartners  vierden de bijzondere overeenkomst met een minisymposium: een discussie over Afval als voedsel door Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie en een presentatie over Klimaatverandering in de toekomst door weerman Reinier van den Berg.

Als Platform Water Vallei en Eem plukken de Platformpartners al  sinds 2008 de vruchten van samenwerking op het gebied van water en riolering. Vanuit betrokkenheid bij het waterbeheer en elkaar en een breed gedragen gezamenlijk belang hebben zij al veel bereikt. Zij hebben inmiddels als enige samenwerkingsplatform in Nederland twee medewerkers in dienst om de situatie van riool en afvalwaterzuivering (afvalwaterketen) in kaart te brengen en zetten nu een noodzakelijke volgende stap om met elkaar het beheer nog doelmatiger en efficiënter in te kunnen richten.

Resultaten
Door samenwerking kunnen de partners schaalvoordelen te benutten, dubbele inspanningen voorkomen, gebruik maken van elkaars inzet en dit onderling verrekenen, inzetten op innovatie en invoeren van nieuwe technieken, bedrijfsleven inschakelen.

Lees het volledige persbericht