Nieuws

Gaat de uitwerking van het bestuursakkoord water hard genoeg?

Gaat de uitwerking van het bestuursakkoord water hard genoeg?

De uitwerking van het bestuursakkoord water voor het onderdeel afvalwaterketen maakt snelheid. Maar gaat het hard genoeg? Om dat te monitoren zijn er per jaar twee inventarisatierondes. Op woensdagmiddag 13 maart 2013 was over de inventarisatieronde voorjaar 2013 een goed bezochte interactieve bijeenkomst in het Waterschapshuis Leusden.

Inventarisatieronde
Visitaties en audits fungeren als stok achter de deur én als stimulans bij de uitvoering van het bestuursakkoord. Naar verwachting gaat medio 2013 de zogeheten visitatiecommissie van start. Er werd deze middag stilgestaan bij het laatste nieuws rondom de commissie. De inventarisatieronde van UvW/VNG van voorjaar 2013 kwam uiteraard ook uitgebreid aan de orde. Op de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de UvW en de VNG aanwezig om vragen hierover te beantwoorden.

Benchmark en kenniscoach
In gesprek met RIONED keken de deelnemers naar de vragen die in een regionale benchmark rioleringszorg moeten komen. Verder werd de rol van de kenniscoach belicht. Gemeenten en waterschappen kunnen bij RIONED terecht voor zo’n coach. Dat is een niet te missen kans, want een kenniscoach kan een belangrijke rol als katalysator in het proces spelen.

Meer weten?

Download de verschillende presentaties van de bijeenkomst.

Lees hier meer over de kenniscoaches