Nieuws

Watercoalitie start met website en nieuwsbrief

Watercoalitie start met website en nieuwsbrief

Onlangs is website van het project watercoalitie gestart en in februari is de eerste nieuwsbrief uitgekomen. Watercoalitie is een initiatief van het Ministerie van IenM en brengt publieke, (vaak onverwachte) private partijen , maatschappelijke organisaties bij elkaar. 

Elke partij doet waar hij/zij goed in is en streeft zijn/haar eigen doelen na. Door slimme combinaties levert de watercoalitie een bijdrage aan het realiseren van de maatschappelijke opgave in het waterbeheer. 
Drinkwaterbedrijven, gemeenten en waterschappen hebben in het bestuursakkoord water uit  2010 afgesproken de doelmatigheid in de waterketen structureel met 450 miljoen per jaar te vergroten. Watercoalitie richt zich op de ontbrekende schakel in de waterketen, de huishoudens, met het doel hen  te verleiden om ook een steentje bij te dragen. Binnen de watercoalitie lopen nu twee initiatieven die als goed voorbeeld kunnen dienen: in Delft en in Amsterdam. Bedoeling is meer initiatieven op te starten en medio 2013 met de eerste resultaten te kunnen komen. Uiteindelijk moeten de initiatieven opgeschaald worden tot heel Nederland .

Op de website (www.watercoalitie.nl) is meer achtergrond over de watercoalitie te vinden, welke partijen meedenken over en meedoen aan mogelijke coalitievorming. Ook kan men zich inschrijven voor de nieuwsbrief. De watercoalitie ook volgen op Twitter en LinkedIn.

=============================================================

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Regoort, projectleider watercoalitie via 06 52505510 of peter.regoort@minienm.nl