Nieuws

Nauwere samenwerking in regio Amsterdam, het Gooi en de Vechtstreek

Nauwere samenwerking in regio Amsterdam, het Gooi en de Vechtstreek

Achttien gemeenten uit de regio’s Amsterdam, het Gooi en de Vechtstreek gaan nauwer met elkaar én met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samenwerken op het gebied van afvalwater. 

Ook de taken rond hemelwater en grondwater worden in de toekomst nog beter georganiseerd. Het doel is de stijging van de lasten voor de burger te beperken. Op 14 februari 2013 hebben de gemeenten en het waterschap een overeenkomst ondertekend om de afspraken te bevestigen.

De taken en bevoegdheden in de afvalwaterketen zijn in Nederland verdeeld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van afvalwater en het rioleringnet, het waterschap voor het zuiveren van afvalwater en de kwaliteit van het oppervlaktewater. De samenwerking die nu ontstaat is bedoeld om die activiteiten nog beter op elkaar af te stemmen. De deelnemende gemeenten zijn Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Blaricum, Bussum, De Ronde Venen, Diemen, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Ouder-Amstel, Stichtse Vecht, Uithoorn, Weesp en Wijdemeren.

Zowel de waterschaps- als de gemeentelijke bestuurders vinden het belangrijk dat er een goede wisselwerking plaatsvindt tussen verschillende besturen bij het uitvoeren van het Bestuursakkoord Water. Het voornaamste doel van de samenwerking is om de stijging van de lasten voor de burger te beperken. Peer Rooijmans, Dagelijks Bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: ‘Afstemming tussen afvalwaterzuivering en rioolsysteem is noodzakelijk om goede investeringsbeslissingen te kunnen nemen. Onze samenwerking met de gemeente Amsterdam heeft daarin al een meerwaarde laten zien.’

(bron: -Tue, 19 Feb 2013 22:12:00 GMT Gemeente Diemen)