Nieuws

Interventieladder vastgesteld

Interventieladder vastgesteld

De uitwerking van de stok-achter-de-deur voor de samenwerking in de waterketen overeenkomstig het Bestuursakkoord Water is in de stuurgroep Water van 13 december 2012 vastgesteld.

Vanaf 2013 treedt het raamwerk van de interventieladder in werking. Dat houdt in dat stap 2 (visitatie) de in 2010 gestarte stap 1 (stimuleren en ondersteunen) zal aanvullen. In maart 2013 zal de minister de visitatiecommissie na agendering in de stuurgroep Water kunnen instellen.

Download het document Raamwerk interventieladder SG Water dec 2012