2012

Waterwinst TAAK 2.0: actie!

De 14 gemeenten in Twente en het waterschap Regge en Dinkel willen intensiever samenwerken op het gebied van riolering en waterzuivering. Lees meer

Monitoren van de resultaten

Begin mei hebben VNG en UvW een ledenbrief gestuurd met daarbij een overzicht van de voortgang en het resultaat van het bestuursakkoord water, onderdeel afvalwaterketen. Het overzicht richtte zich op de eerste financiële resultaten en op de voortgang van het uitwerkingsproces. Staatsecretaris Atsma heeft de jaarlijkse rapportage water in beeld toegestuurd aan de Tweede Kamer. Ook daarin wordt ingegaan op de voortgang en het resultaat van het bestuursakkoord water. Lees meer

15 kenniscoaches benoemd

Stichting RIONED heeft 15 kenniscoaches geselecteerd. Zij kunnen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven ondersteunen die samenwerken om het bestuursakkoord voor de waterketen uit te voeren.  Lees meer