2012

Doe mee aan de Waterinnovatieprijs 2012

Vernieuwende ideeën en baanbrekende initiatieven op het gebied van water maken dit jaar voor het eerst kans op de landelijke Waterinnovatieprijs. De waterschappen, verenigd in de Unie van Waterschappen, werken dag en nacht aan oplossingen voor het waterbeheer.   Lees meer

Visitatie en interventieladder

In het bestuursakkoord water (BAW) is een afspraak opgenomen over zogenaamde 'stok achter de deur' wetgeving voor het geval de afspraken in het waterketendeel van het akkoord eind 2012 onvoldoende voortgang en resultaat opleveren. Deze afspraak is overgenomen uit het akkoord tussen VNG en UvW van 2010. Lees meer

Het Waterketenjournaal: waar staan we?

Samenwerken aan water is nu ruim twee jaar onderweg. Een goed moment om opnieuw stil te staan bij wat er is bereikt en wat er nog moet gebeuren. Op 18 juni 2012 presenteerde Hein van Stokkom tijdens de Bestuurdersdag in Venlo het ‘Waterketenjournaal’. Van Stokkom is secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta en co-voorzitter van het kernteam Samenwerken aan Water. Lees meer

West- en Midden-Brabant: Gemeenten en waterschappen gaan samen aan de slag

De colleges van de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem hebben samen met de waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland een Plan van Aanpak vastgesteld voor de samenwerking op het gebied van riolering en afvalwaterzuivering. Lees meer

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Mill en Sint Hubert ondertekenen overeenkomst

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Mill en Sint Hubert starten een pilot waarin het waterschap voor twee jaar het beheer en onderhoud van de gemeentelijke rioolgemalen uitvoert. Doel: samenwerken aan de meest efficiënte en goedkope ‘afvalwaterketen'. Op 11 juni ondertekenden wethouder Jos van den Boogaart en Dagelijks Bestuurslid Piet Beltman de overeenkomst. Lees meer