2012

Adviescommissie Water: Bestuurlijke balans in het waterbeheer

Op 6 november heeft de Adviescommissie Water (AcW) het advies ‘Bestuurlijke balans in het waterbeheer’ uitgebracht. Hierin reflecteert de AcW onder voorzitterschap van Z.K.H. Prins Willem Alexander op de organisatiestructuur van het waterbeheer en haar instrumentarium. Lees meer

Initiatieven in de regio in kaart

Sinds kort is een interactieve kaart met daarop de betrokken partijen bij de verschillende good practices en regio-cases online gezet. Lees meer

Van elkaar leren geeft energie

Op 26 september 2012 vond in Kasteel Groeneveld in Baarn het Symposium Waterketen plaats. Onder het motto ‘Stay connected’ konden de deelnemers ervaringen op het gebied van samenwerking in de (afval)waterketen delen. Daarnaast werd energie gedeeld in de workshops. Die hadden zowel een inhoudelijke als procesmatige invalshoek. Het symposium was weer een uitstekende gelegenheid om van elkaar te leren en tot nog meer synergie te komen. Lees meer

Brabantse samenwerking op het gebied van de biobased economy

De Brabantse waterschappen en vijftien Brabantse bedrijven hebben onlangs afgesproken dat ze nauwer gaan samenwerken bij het terugwinnen van energie- en grondstoffen uit industrieel afvalwater. Nu wordt het afvalwater in zuiveringsinstallaties meestal verwerkt tot slib. Het doel is om uit het afvalwater vezels, mineralen en organische stoffen terug te winnen om ze vervolgens opnieuw te gebruiken als grondstof voor bijvoorbeeld meststoffen, papier, chemicaliën en bioplastics. Wat overblijft kan worden omgezet in biogas. Op deze manier kan Noord-Brabant zijn afhankelijkheid van fossiele grondstoffen, zoals aardolie op den duur sterk verminderen, zo is de verwachting. Lees meer