Nieuws

Waterschappen langs de meetlat in brancherapportage

Waterschappen langs de meetlat in brancherapportage

Waterschappen hebben op 28 november de brancherapportage Waterschapspeil 2012 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoe gaat het met de zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water in Nederland?

 

Waterschappen zijn de enige overheid in Nederland die hun prestaties in een dergelijke sectorbrede rapportage presenteren. De waterschappen zijn sterk in het uitvoeren van hun kerntaken:

  • beschermen van Nederland tegen overstromingen
  • zorgen voor voldoende en schoon zoet water 
  • zuiveren van het afvalwater

Dit zijn basisvoorwaarden om te kunnen wonen en werken in onze delta. De waterschappen zoeken daarbij naar samenwerking, zowel onderling als met gemeenten, provincies, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat.

Waterschapspeil 2012 wordt overhandigd aan Tweede Kamerlid Paulus Jansen (m) door Gerard Doornbos (r) en Huub Hieltjes (l) van de Unie van Waterschappen. Fotograaf: Henriëtte Guest

Besparingen

Door samen te werken kunnen de waterschappen hun taken beter en efficiënter uitvoeren. In lijn met de afspraken in het Bestuursakkoord Water verwachten de waterschappen de komende jaren besparingen te realiseren die oplopen tot ruim 300 miljoen euro per jaar vanaf 2020.

Doelmatig

Ondanks de extra taken die de waterschappen hebben overgenomen van het Rijk, is de lastenontwikkeling gemiddeld gematigd gebleven, zodat het regionaal waterbeheer voor burgers en bedrijven betaalbaar blijft. Bijvoorbeeld door besparingen in het waterbeheer en de afvalwaterzuivering door nieuwe technieken te gebruiken.

Duurzaam

Waterschappen produceren ook steeds meer duurzame energie. In 2011 was 87% van de energie die waterschappen gebruikten duurzaam: 25% van die energie wekten waterschappen zelf op.

Bestuursakkoord Water

De waterschappen willen zich de komende jaren concentreren op hun kerntaken en een goede uitvoering van het Bestuursakkoord Water.

Huub Hieltjes, bestuurslid Unie van Waterschappen: "De ervaring leert dat een nieuwe discussie over het waterbeheer en de inrichting van het binnenlands bestuur veel energie kost die niet voor de uitvoering van de kerntaken kan worden ingezet. Wij zijn niet tegen verdere opschaling, en een groot voorstander van samenwerking, maar hechten sterk aan vrijwilligheid, omdat dat tot de beste en meest gedragen oplossingen leidt."

Waterschapspeil 2012.pdf

bron: www.uvw.nl