Nieuws

Stuurgroep Water stemt in met voorstel van Interventieladder

Stuurgroep Water stemt in met voorstel van Interventieladder

Op donderdag 13 december 2012 heeft de Stuurgroep Water, dat is het overleg van de Minister van I&M met de andere overheden, ingestemd met de zogenaamde interventieladder.

Hierin worden 3  stappen onderscheiden:

  1. Stap 1 betreft het op landelijk niveau stimuleren en ondersteunen van de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen in de regio’s. Dat gebeurt vanaf medio 2010 en zal de komende jaren blijven doorgaan. Zo kunnen regio’s gebruik maken van de kenniscoaches.
     
  2. Stap 2 is voor het volgend jaar heel belangrijk. De bestuurlijke afspraken en resultaten met gezamenlijke investeringsbeslissingen en uitvoering operationele taken worden dan beoordeeld door een daartoe ingestelde, onafhankelijke visitatiecommissie. Deze stap in de interventie begint met een informatieronde bij alle regio’s en wordt voortgezet met een bezoek van de commissie aan diverse regio’s. Er zal door alle betrokken partijen transparant worden gecommuniceerd over de resultaten van beoordeling van de voorgang en visitatie. De Tweede Kamer volgt de samenwerking in de waterketen kritisch. Bijvoorbeeld met de tijdens het wetgevingsoverleg water op 10 december 2012 ingediende motie Geurts-Jacobi. De start van de visitatiecommissie is voorzien in de loop van 2013. De stuurgroep DRAB, dat is het overleg van alle waterketenpartners, zal nu snel starten met de voorbereidingen. De kosten worden door het rijk gefinancierd.
     
  1. Stap 3 komt vanaf 2015-2016 aan de orde. Dan zal het nodig kunnen zijn om bij achterblijvende regio’s op te schalen naar het interbestuurlijke toezicht. In veel regio’s waar dat nodig is, zal het aanduiden van deze stap preventief kunnen werken.

 

Met de stappen 2 en 3 wordt de stok-achter-de-deur van het BAW 2011 merkbaar voor de gemeenten en waterschappen in de circa 60 gevormde regio’s.

Verder werden de belemmeringen in wetgeving voor het duurzaam waterbeheer (in de afvalwaterketen) nog genoemd. En is afgesproken dat de minister volgend jaar een werkbezoek zal brengen aan een regio. Hierbij wordt het drinkwaterbedrijf betrokken.

Bron: Ruud van Esch, Kernteam Samenwerken aan Water