Nieuws

Nominaties Waterinnovatieprijs 2012 bekend

Nominaties Waterinnovatieprijs 2012 bekend

De nominaties voor de landelijke Waterinnovatieprijs 2012 zijn bekend. Juryvoorzitter Jacqueline Cramer: “Waterinnovatie te over in Nederland. De kwaliteit van de inzendingen heeft ons positief verrast. Opvallend is de mix van technologische en sociale innovaties binnen het waterbeheer.”

De Unie van Waterschappen reikt dit jaar voor het eerst een landelijke prijs uit voor innovatieve projecten die toepasbaar zijn binnen de taken van de waterschappen. Het motto: ’’Zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water’’. De nominaties lopen uiteen van geavanceerde systemen voor dijkmonitoring tot een kikkerstrip met putklep, een woonwijk met afvalwaterzuivering bij de bron tot een terpenplan tegen rivieroverstromingen.  Prof. dr. Jacqueline Cramer (Hoogleraar Duurzaam Innoveren Universiteit Utrecht en directeur Utrechts Sustainability Institute): “Eén ding is duidelijk bij alle 156 inzendingen: binnen het waterbeheer werken vele partijen constructief samen aan innovatie. Van waterschappen en bedrijven tot kennisinstituten en belangenorganisaties.”

Feestelijke prijsuitreiking
Op woensdag 28 november aanstaande vindt de feestelijke prijsuitreiking plaats in de Rode Hoed te Amsterdam. De landelijke Waterinnovatieprijs komt voort uit de AGV Waterinnovatie-prijs, die al vele innovatieve ideeën heeft opgeleverd. Voor een beschrijving van de genomineerde projecten, zie www.waterinnovatieprijs.nl.

DE NOMINATIES

Overheden
Er zijn drie nominaties in elk van de vier categorieën. In de categorie Overheden is de Livedijk Utrecht genomineerd, onderdeel van het LiveDijk-concept van Stichting IJkdijk, met een realtime monitoringsysteem van sensoren in dijken. Bij het project Waterschoon uit Friesland wordt het afvalwater van 232 nieuwbouwwoningen aan de bron gescheiden ingezameld en schoongemaakt in een kleine zuiveringsinstallatie in de wijk. De Defoamer is een duurzame technologie om de drijflaag in een zuiveringstank met afvalwater zonder chemicaliën te verwijderen.

Bedrijven
In de categorie Bedrijven dingt het Hillblock mee; een betonnen taludblok die dijken stabieler maakt en golven remt, terwijl minder beton nodig is. Bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Tilburg werkt het waterschap samen met grote bedrijven in de omgeving aan een gezamenlijke industriële afvalwaterzuivering. Het DMC Systeem uit Friesland vormt een geavanceerde sensortechnologie voor dijkbewaking.

Belangenorganisaties & particuliere initiatieven
Een mooi voorbeeld van publieksparticipatie is het terpenplan ‘Rivierverruiming Overdiepse polder’ in de categorie Belangenorganisaties & particuliere initiatieven, dat helpt overstroming in bovenstrooms gelegen stedelijk gebied voorkomen. De kikkerstrip in combinatie met de putklep van Ravon voorkomt dat amfibieën vast komen te zitten in het rioolstelsel. Bij het project Land-bouw op Peil Oost-Nederland trekken water- en landbouwsector samen op om droogte-problemen door klimaatverandering op de hoge zandgronden te bestrijden.

Waternet
In de speciale categorie Waternet, dit jaar uitgeroepen omdat deze prijs voortkomt uit de AGV Waterinnovatieprijs van Waternet, strijdt een slim ontgravingsmodel voor het baggeren en schoonmaken van rivieren mee, een tijdreeksgestuurd systeem voor het voorspellen van het zuurstofgehalte in stadswater en de Insitu meting voor het meten van verontreiniging van sliblagen.


(Persbericht Unie van Waterschappen, november 2012)