Nieuws

Kennismaken met de pilot waterketenbedrijf Fryslân

Kennismaken met de pilot waterketenbedrijf Fryslân

Op vrijdag 2 november 2012 stond een bijzonder bezoek aan het Sneek op de agenda, op uitnodiging van wetterskip Fryslan en de gemeenten Sudwest Fryslan en Leeuwarden.

Bestuurders en ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en een kernteam van de Unie van Waterschappen en de VNG lieten zich informeren over waterinnovatie in Friesland. Het werd een leerzame middag met veel interactie.

Prikkelende stellingen over (afval)waterketen

Direct bij het begin van het bezoek op vrijdagmiddag konden de bezoekers het eerste innovatieve project bewonderen. De locatie van de bijeenkomst was namelijk het Woonzorgcentrum Noorderhoek in Sneek. Met het nieuwe waterzuiveringssysteem heeft de wijk Noorderhoek een heuse wereldprimeur. Na het welkom van wethouder Maarten Offinga reageerden de aanwezigen kort op een aantal stellingen onder leiding van dagvoorzitter Henk Heikema van der Kloet (directeur Woningstichting de Wieren). Bij sommige stellingen waren de deelnemers unaniem (‘Samenwerken is niet nodig om de doelen te halen’ – 100% oneens). Bij andere stellingen waren de meningen meer verdeeld. Bijvoorbeeld over de haalbaarheid van de doelen van de samenwerking en de noodzaak van het verzelfstandigen van waterketentaken.

Geen vrijblijvendheid meer

Heikema van der Kloet interviewde vervolgens kort de bestuurders van Wetterskip Fryslân, Gemeente Súdwest-Fryslân en stuurgroepleden van het Fries Bestuursakkoord Waterketen. Onder meer over de uitgangspunten: zo laag mogelijke kosten voor de burger, zorg voor het milieu, efficiënte bedrijfsvoering en innovatie als speerpunt. De interviews leverden interessante quotes op als: “Samendoen is iets anders dan samenwerken. De vrijblijvendheid gaat eraf. Er ontstaat één bedrijf met één aansturing en met een duidelijke opdracht en een heldere bedrijfsmatige benadering. We willen met de pilot waterketenbedrijf in de praktijk uitproberen waar iedereen al jaren over praat.” De interviews en stellingen fungeerden als uitstekende kapstok voor een vruchtbare plenaire gedachtewisseling.

Waterzuivering van de toekomst

Aan het eind van de middag werd nog een keer ingezoomd op het nieuwe, duurzame sanitatieproject Waterschoon. Voor ruim 200 woningen in de wijk Noorderhoek in Sneek wordt het afvalwater gescheiden ingezameld. Een kleine waterzuiveringsinstallatie in de wijk maakt dit water schoon. Dat levert naast een waterbesparing ook minder verontreinigde reststromen en minder energieverbruik op. Resultaat: een goede kringloop van energie, grondstoffen en water. De waterzuivering van de toekomst dus. Door de kennisuitwisseling op een interessante vrijdagmiddag zagen de bezoekers en organisatoren deze toekomst weer een stukje dichterbij komen.