Nieuws

Adviescommissie Water: Bestuurlijke balans in het waterbeheer

Adviescommissie Water: Bestuurlijke balans in het waterbeheer

Op 6 november heeft de Adviescommissie Water (AcW) het advies ‘Bestuurlijke balans in het waterbeheer’ uitgebracht. Hierin reflecteert de AcW onder voorzitterschap van Z.K.H. Prins Willem Alexander op de organisatiestructuur van het waterbeheer en haar instrumentarium.

In het advies pleit de Commissie voor het ten alle tijden zelfstandig en expliciet afwegen van waterbelangen tegen andere belangen. Goed waterbeheer is essentieel voor het voortbestaan van Nederland, aldus de AcW. De organisatie en het instrumentarium van het waterbeheer is in verandering.

Bestuursakkoord Water
Na het Bestuursakkoord Water in 2011 verandert deze nog verder als gevolg van de Omgevingswet en de introductie van nieuwe beleidsconcepten als meerlaagsveiligheid.

Scheiding van beleid, uitvoering en toezicht
Naast het zelfstandig afwegen van waterbelangen acht de commissie de scheiding van beleid, uitvoering en toezicht binnen de waterkolom een institutioneel doel op zich. Een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden is voor de AcW één van de bepalende factoren voor het succes van het Nederlandse waterbeheer.

Evenwicht en tegenwicht
De commissie gaat in op evenwicht en tegenwicht tussen het waterbeheer en andere terreinen zoals ruimtelijke ordening, en binnen het waterbeheer tussen beleid, uitvoering en inspectie.

Transparantie
Daarnaast heeft het rapport aandacht voor transparantie. Een systeem met gescheiden verantwoordelijkheden vereist helderheid over de verdeling van verantwoordelijkheden en de invulling ervan, aldus de commissie.

Advies
Het advies is op 2 november aangeboden aan scheidend staatssecretaris Joop Atsma. U vindt het advies op de website van de adviescommissie.

Bron: www.uvw.nl