Nieuws

Van elkaar leren geeft energie

Van elkaar leren geeft energie

Op 26 september 2012 vond in Kasteel Groeneveld in Baarn het Symposium Waterketen plaats. Onder het motto ‘Stay connected’ konden de deelnemers ervaringen op het gebied van samenwerking in de (afval)waterketen delen. Daarnaast werd energie gedeeld in de workshops. Die hadden zowel een inhoudelijke als procesmatige invalshoek. Het symposium was weer een uitstekende gelegenheid om van elkaar te leren en tot nog meer synergie te komen.

Ontmoeting is essentieel
Namens het kernteam Samenwerken aan water opende Ruud van Esch het symposium. Wat is de stand van zaken landelijk en in de regio’s? In een korte presentatie gaf hij daarvan een overzicht. Daarin kwamen ook de tweede ronde van de monitor (uitgezet in september 2012), de voorgenomen Interventieladder en de Routekaart Afvalwaterketen 2012 aan de orde in verschillende video's. Verder is het natuurlijk de vraag welke invloed de verkiezingen en de kabinetsformatie hebben. “Het is sowieso essentieel om elkaar te ontmoeten”, aldus Van Esch. “Alleen dan kom je erachter wat en hoe je van elkaar kunt leren. Zo kun je elkaar energie geven.”

LEF future center: voor doorbraak of verandering
De werkgroep ondersteuning van Samenwerken aan water had dit symposium samen met het LEF future center georganiseerd. LEF future center is onderdeel van Rijkswaterstaat en is gespecialiseerd in het stimuleren van innovatieve processen en oplossingen. Vooral als er een doorbraak of verandering nodig is. Het symposium gaf dan ook alle ruimte voor ‘out-of-the-box’-denken dat ook in de samenwerking in de afvalketen vruchten afwerpt. Er is tenslotte de komende tijd nogal wat baanbrekend werk aan de winkel.

Niet te normatief opstellen
In de workshops werd verder ingezoomd op een aantal facetten van Samenwerken aan water. Anne Jelle Lycklema vertelde in de workshop ‘Bredase Burgerdeals’ over ervaringen met burgerparticipatie. “Is dit typisch Breda?”, vroeg hij zich af, “of kan deze aanpak ook in andere gemeenten werken?” In de gemeente Delft zijn watercoalities gevormd voor het anders omgaan met regenwater op perceelniveau. “Het gaat om de mensen, dus luister goed en stel je niet te normatief op”, vertelden Peter Regoort en Govert Geldof. “Je moet niet bang zijn voor het onbekende en om eens af te wijken van de norm.” In de coalities zitten (markt)partijen omdat ze daar het nut van inzien. “Het is vooral belangrijk om je partners te kiezen en te zorgen voor interactie.”

Grondstoffen uit afvalwater
De deelnemers aan het symposium kregen in de workshop ‘Waterketen en politiek’ een heldere ‘reality check’. Wat gaat er gebeuren vanaf januari 2013? Kent u de feiten of gaat u af op geruchten? Gert Dekker van de VNG gaf een duidelijk beeld van de veranderingen en wat nodig is voor de toekomst. Het terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater was het thema van een andere interessante workshop. “Afvalwater bevat grote hoeveelheden waardevolle materialen”, betoogde André Struker van Waternet, “we moeten ze er alleen ‘even’ uithalen.” Hoe dat kan? Door consistent beleid, subsidie geven, wetgeving aan te passen en een actieve lobby te starten, om maar eens een greep te doen uit de suggesties tijdens de workshop. Struker: “De urgentie is in ieder geval hoog en iedereen kan hier vanuit zijn rol iets aan doen.”

 

Stay connected
Naast de inhoudelijke workshops konden ook de procesmatige workshops ‘Omgaan met belangen’, ‘Rijnlandse samenwerking’ en ‘Inspanning of resultaat’ op grote belangstelling rekenen. Aan het eind van de middag keek Ruud van Esch terug op een geslaagd symposium. “Er zijn veel ervaringen gedeeld, er is ruimschoots kennis uitgewisseld en last but not least in een prettige sfeer met elkaar kennisgemaakt. Een symposium wat voor herhaling vatbaar is. Moedig ook voor volgende editie uw collega's aan om deel te nemen. En wat dat laatste betreft: Stay connected”, benadrukte Van Esch. “Dat kan ook online, via Twitter met hashtag #samenwaw en LinkedIn. We hebben een volle beker energie gekregen. Laten we die ook bij terugkeer in de eigen organisatie vasthouden.”