oktober 2012

Initiatieven in de regio in kaart

Sinds kort is een interactieve kaart met daarop de betrokken partijen bij de verschillende good practices en regio-cases online gezet. Lees meer

Van elkaar leren geeft energie

Op 26 september 2012 vond in Kasteel Groeneveld in Baarn het Symposium Waterketen plaats. Onder het motto ‘Stay connected’ konden de deelnemers ervaringen op het gebied van samenwerking in de (afval)waterketen delen. Daarnaast werd energie gedeeld in de workshops. Die hadden zowel een inhoudelijke als procesmatige invalshoek. Het symposium was weer een uitstekende gelegenheid om van elkaar te leren en tot nog meer synergie te komen. Lees meer