Nieuws

Waterschappen en gemeenten willen duurzame afvalwaterketen

Waterschappen en gemeenten willen duurzame afvalwaterketen

Hoe komen we tot een duurzame afvalwaterketen in 2030? Die vraag wordt beantwoord in de Routekaart van waterschappen en gemeenten waarin hun visie op de ontwikkelingen in de afvalwaterketen van 2012 tot 2030 staat.

De Unie van Waterschappen en de VNG reikten de Routekaart op 24 september 2012 aan Staatsecretaris Joop Atsma van Infrastructuur & Milieu.

 

Atsma (I&M), De Vet (VNG), Glas (UvW)

Waterschappen en gemeenten zetten afvalwater om in schone energie en grondstoffen en schoon water. Daarvoor werken zij strategisch samen met andere partijen, zoals bedrijven, onderzoeksinstellingen en andere overheden.

Routekaart
Drie thema’s komen in de Routekaart aan bod: Energie, Grondstoffen en Nuttig Water. De visie sluit aan bij de afspraken uit het Bestuursakkoord Water over samenwerking tussen gemeenten en waterschappen. De Routekaart is tot stand gekomen in het kader van de Meerjarenafspraken Energie-efficiency en is gefinancierd door AgentschapNL van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Download het bestand Routekaart 2030 hier

Bron: www.vng.nl