Nieuws

Doe mee aan de Waterinnovatieprijs 2012

Doe mee aan de Waterinnovatieprijs 2012

Vernieuwende ideeën en baanbrekende initiatieven op het gebied van water maken dit jaar voor het eerst kans op de landelijke Waterinnovatieprijs. De waterschappen, verenigd in de Unie van Waterschappen, werken dag en nacht aan oplossingen voor het waterbeheer.
 

Maar dat doen zij gelukkig niet alleen. Overheden, bedrijven, belangenorganisaties en particulieren leveren gezamenlijk een onmisbare bijdrage aan het waterbeheer in Nederland. Ook u bent een belangrijke schakel in de samenwerking met alle waterpartners in Nederland.

De Unie van Waterschappen reikt op 28 november 2012 de Waterinnovatieprijs uit, een landelijke prijs voor mooie innovatieve projecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen. Dat wil zeggen: de zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water. 

Categorieën
U kunt in één van de volgende categorieën inschrijven:

1. Bedrijven
2. Overheden
3. Belangenorganisaties en particuliere initiatieven
4. Waternet

De landelijke Waterinnovatieprijs komt voort uit de AGV Waterinnovatieprijs die zes jaar achter elkaar is uitgereikt. Speciaal voor de projecten van Waternet, de uitvoerende organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, is er daarom dit jaar nog een aparte categorie.

Deelname
Op www.waterinnovatieprijs.nl vindt u meer informatie over de criteria en hoe u uw project kunt inschrijven. De sluitingsdatum is 1 oktober 2012. Alle inzendingen worden met een korte omschrijving op de site gepubliceerd, wat zorgt voor extra aandacht voor uw innovatieve oplossing.

De inschrijving start vandaag. Stuurt u deze oproep vooral door naar innovatieve projecten binnen uw netwerk. Wij kijken uit naar alle inzendingen voor de Waterinnovatieprijs 2012!

Met vriendelijke groet,

Peter Glas
Voorzitter Unie van Waterschappen

www.uvw.nl