Nieuws

Brabantse samenwerking op het gebied van de biobased economy

Brabantse samenwerking op het gebied van de biobased economy

De Brabantse waterschappen en vijftien Brabantse bedrijven hebben onlangs afgesproken dat ze nauwer gaan samenwerken bij het terugwinnen van energie- en grondstoffen uit industrieel afvalwater. Nu wordt het afvalwater in zuiveringsinstallaties meestal verwerkt tot slib. Het doel is om uit het afvalwater vezels, mineralen en organische stoffen terug te winnen om ze vervolgens opnieuw te gebruiken als grondstof voor bijvoorbeeld meststoffen, papier, chemicaliën en bioplastics. Wat overblijft kan worden omgezet in biogas. Op deze manier kan Noord-Brabant zijn afhankelijkheid van fossiele grondstoffen, zoals aardolie op den duur sterk verminderen, zo is de verwachting.

‘Tweemaal per jaar komen vertegenwoordigers van de waterschappen aangesloten bij de Noord-Brabantse Waterschapsbond samen met die van de Vereniging Industrie Water (VIW), de Brabant-Zeeuwse Werkgeversvereniging en de Kamer van Koophandel. Tot nu toe bespraken we daar de knelpunten op het gebied van afvalwater’, vertelt Wilfried Aarsen, voorzitter van de VIW en werkzaam bij Heineken in Den Bosch. ‘Voortaan geven we dit overleg meer inhoud door elkaar ook te vertellen met welke projecten we bezig zijn, zodat anderen er kennis mee kunnen maken en ervan kunnen leren. Zowel bij de bedrijven als bij de zuiveringsschappen lopen al heel wat projecten. We gaan kijken welke overlap vertonen. Het is logisch om die aan elkaar te koppelen.’

Praktische projecten
Het gaat volgens hem om praktische projecten, waar ingenieurs en andere technici aan werken en die volgend jaar al wat kunnen opleveren. ‘De R&D-afdelingen van de bedrijven zijn er nog nauwelijks bij betrokken. De kortetermijnprojecten bieden nog volop mogelijkheden.’ Als voorbeeld noemt hij de proefinstallatie van Paques bij een Brabantse chocoladeproducent, waarin bacteriën op basis van organische reststoffen in het afvalwater bioplastics van het type polyhydroxyalkanoaten (PHA’s) kunnen produceren. Paques gaat hiermee samen met de TU Delft (ontwikkelaar van dit proces) verschillende proeven doen. ‘Anderen kunnen komen kijken hoe het werkt, daarvan leren en het vervolgens eventueel in eigen bedrijf toepassen’, aldus Aarsen.

Hindernis overwinnen
Hij kan zich ook voorstellen dat een bedrijf fosfaten uit afvalwater wil verwerken tot struviet om het daarna als meststof te verkopen. ‘Als zo’n bedrijf tegen eventuele knelpunten in de wetgeving aanloopt, kunnen anderen in het netwerk helpen om deze hindernis te overwinnen. Naast kennisontwikkeling gaat het dus om bestuurlijke ondersteuning. Bedrijven die meedoen zijn onder meer Cosun, Ardo, IFF, Heineken, FrieslandCampina DMV, Bavaria, Coca Cola, Fujifilm en Nyrstar.

( bron: waterForum Online, 4 september 2012)