september 2012

Brabantse samenwerking op het gebied van de biobased economy

De Brabantse waterschappen en vijftien Brabantse bedrijven hebben onlangs afgesproken dat ze nauwer gaan samenwerken bij het terugwinnen van energie- en grondstoffen uit industrieel afvalwater. Nu wordt het afvalwater in zuiveringsinstallaties meestal verwerkt tot slib. Het doel is om uit het afvalwater vezels, mineralen en organische stoffen terug te winnen om ze vervolgens opnieuw te gebruiken als grondstof voor bijvoorbeeld meststoffen, papier, chemicaliën en bioplastics. Wat overblijft kan worden omgezet in biogas. Op deze manier kan Noord-Brabant zijn afhankelijkheid van fossiele grondstoffen, zoals aardolie op den duur sterk verminderen, zo is de verwachting. Lees meer

Doe mee aan de Waterinnovatieprijs 2012

Vernieuwende ideeën en baanbrekende initiatieven op het gebied van water maken dit jaar voor het eerst kans op de landelijke Waterinnovatieprijs. De waterschappen, verenigd in de Unie van Waterschappen, werken dag en nacht aan oplossingen voor het waterbeheer.   Lees meer