Nieuws

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Mill en Sint Hubert ondertekenen overeenkomst

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Mill en Sint Hubert ondertekenen overeenkomst

Waterschap Aa en Maas en de gemeente Mill en Sint Hubert starten een pilot waarin het waterschap voor twee jaar het beheer en onderhoud van de gemeentelijke rioolgemalen uitvoert. Doel: samenwerken aan de meest efficiënte en goedkope ‘afvalwaterketen'. Op 11 juni ondertekenden wethouder Jos van den Boogaart en Dagelijks Bestuurslid Piet Beltman de overeenkomst.

Dit initiatief komt voort uit het eerder gesloten afvalwaterakkoord tussen de gemeenten binnen de regio Land van Cuijk en het waterschap. Voordelen Volgens Piet Beltman, Dagelijks Bestuurslid van waterschap Aa en Maas, heeft de pilot voor beide partijen een aantal voordelen. "Zo verwachten we onder andere een besparing in de onderhoudskosten te behalen. Ook kunnen we hierdoor toewerken naar een geautomatiseerd systeem voor de aansturing van gemalen. Om nú beter te anticiperen op veranderingen en om op de lange termijn de waterkwaliteit te verbeteren." Wethouder Jos van den Boogaart vult aan: "Een goed water- en rioolbeheer is essentieel voor een goede en prettige leefomgeving en volksgezondheid. Bundeling van kennis is hierbij een must en het is dan ook zonde om de aanwezige kennis niet gebruiken. Hierbij maakt het niet uit of deze kennis bij het waterschap of bij een gemeente aanwezig is. Om de kwetsbaarheid van het beheer te waarborgen moet je terug kunnen vallen op een robuuste organisatie. Door deze samenwerking is deze gewaarborgd." Beltman vervolgt: "De wereld waarin we leven verandert continu. Willen we ook voor onze kinderen een goede leefomgeving achterlaten dan moeten we ons aanpassen. Dit geldt voor zowel gemeenten als waterschap. Samen met gemeenten de daarbij horende uitdagingen oppakken en de krachten bundelen vinden we vanzelfsprekend. Samen werken met water, voor nú én later!"

Bron: Aa en Maas