Nieuws

3 Friese gemeenten ondertekenen gezamenlijk reinigings- en inspectiecontract riolering

3 Friese gemeenten ondertekenen gezamenlijk reinigings- en inspectiecontract riolering

De Friese gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben een gezamenlijk reinigings- en inspectiecontract afgesloten met de aannemer M.J. Oomen Groep uit Moerdijk. In dit prestatiecontract zijn afspraken gemaakt met M.J. Oomen over het schoon spuiten en inspecteren van de riolering.

De reinigings- en inspectiewerkzaamheden moeten klaar in september van dit jaar klaar zijn. Daarna kijken de drie gemeenten of een gezamenlijk meerjaren contract mogelijk is. De totale kosten zijn: € 103.900,-.

De gemeenten kiezen voor een gezamenlijke aanpak, omdat zij verwachten op een efficiëntere manier hun werk te doen. De hoeveelheid werkzaamheden is groter, waardoor een schaalvoordeel ontstaat. De M.J. Oomen Groep heeft de vrijheid gekregen om de werkzaamheden in te plannen in een ruime periode. Dit heeft ook een gunstig effect op de prijs.

“De samenwerking tussen de drie gemeenten bij het opstellen van dit contract is een mooi voorbeeld,” aldus mevr. Marianne de Wilde, afdelingsmanager Ruimte van de gemeente Ooststellingwerf. “Met een praktische aanpak is een simpel schaalvoordeel te behalen.” Dit is de eerste stap van de drie gemeenten om meer samen te werken binnen het rioleringsbeheer.