mei 2012

15 kenniscoaches benoemd

Stichting RIONED heeft 15 kenniscoaches geselecteerd. Zij kunnen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven ondersteunen die samenwerken om het bestuursakkoord voor de waterketen uit te voeren.  Lees meer

Symposium “Samenwerken aan water”

Op 10 mei kwamen verschillende “trekkers” bijeen vanuit verschillende disciplines om verder te praten over de samenwerking in de waterketen. In het Aluminumhuis van Houten werd de aftrap gegeven door Guy Henckens, waarin ingegaan werd op verschillende theorieeen rondom samenwerking. Lees meer

Regiobijeenkomsten hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Vele raadsleden van gemeenten zijn nog onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden tot samenwerking in de waterketen. Daarom organiseert het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in de diverse regio’s van haar beheersgebied kennismakingsbijeenkomsten over de waterketen. Lees meer

‘Cluster Rijn 6’ tekent overeenkomst samenwerking afvalwater

Gemeente Arnhem, gemeente Lingewaard, gemeente Overbetuwe, gemeente Rheden, Waterschap Rivierenland en Waterschap Rijn en IJssel, tekenen onder de vlag ‘Cluster Rijn 6' op 16 mei een overeenkomst voor samenwerking in de afvalwaterketen. Met de overeenkomst maken de partijen afspraken voor efficiëntere inzameling, transport en zuivering van afvalwater. Lees meer