Nieuws

Onderzoek naar besparingsmogelijkheden afvalwaterbeheer

Onderzoek naar besparingsmogelijkheden afvalwaterbeheer

De gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein en Waterschap Roer en Overmaas onderzoeken mogelijkheden om samen te werken in het afvalwaterbeheer. Dat kan volgens een landelijk onderzoek 8 procent aan kostenbesparing opleveren.

Onder afvalwaterbeheer vallen onderhoud, vervanging en verbetering van riolering, buffers en ondergrondse bergingsvoorzieningen, evenals werkzaamheden aan pompen en gemalen. Vorig jaar besteedden de vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek ongeveer 12 miljoen euro aan afvalwaterbeheer. Die kosten zullen de komende jaren naar verwachting verder oplopen. Een groot deel van de gemeentelijke riolering is de komende tientallen jaren namelijk aan vervanging of reparatie toe. Gemeenten en waterschap verwachten dat samenwerking financieel voordeel oplevert. Daarmee is de toename in kosten te beperken. In het Bestuursakkoord Water is vastgelegd dat de verschillende partijen in het afvalwaterbeheer daarvoor de samenwerking moeten opzoeken.

Het dit jaar uit te voeren onderzoek richt zich op het beheer en onderhoud en de kosten die dat met zich meebrengt. en moet vragen beantwoorden als: Wat kan (beter) samen uitgevoerd worden? Wat zijn verschillen in het afvalwaterbeheer per gemeente en waarom? Waar zijn de financiële voordelen te behalen? Uitkomsten van het onderzoek zijn eind dit jaar te verwachten.

 

bron: www.vakbladh2o.nl