maart 2012

Samenwerken in de afvalwaterketen is mensenwerk

Doelmatig samenwerken in het stedelijk waterbeheer begint bij interesse. We kunnen meer kwaliteit realiseren als we interesse tonen in wat anderen beweegt en in wat zich in de echte praktijk voordoet: klein, lokaal en concreet. Via interesse, begrip en waardering, ontstaat vertrouwen. Dan kan het échte samenwerken beginnen. Lees meer

Bent u katalysator van de verandering?

Ziet u het als een uitdaging om over de grenzen van uw eigen werk heen te kijken? Fungeert u als katalysator en geeft u een impuls aan samenwerkende partijen in de regio’s om nieuwe wegen en oplossingen te vinden? Lees meer

Stok achter de deur afspraak

In het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat er een verkenning plaatsvindt naar de mogelijkheden om de samenwerking af te dwingen. De zogenaamde stok-achter-de-deur-afspraak. Deze zal in werking treden bij onvoldoende voortgang. Het afgelopen jaar is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke invulling. Lees meer

Werkconferentie in beeld

Meer dan 300 waterwerkers kwamen donderdag 8 maart jl. naar Utrecht om samen de volgende stap te maken in de uitvoering van het Bestuursakkoord Water (BAW). De werkconferentie werd geopend door Staatssecretaris Joop Atsma, die zich tevreden toonde met de bereikte resultaten: ‘Ik ga ervan uit dat de ketenpartijen elkaar nu echt weten te vinden en dat de ‘stok achter de deur’ in de kast kan blijven. Het is wel zaak dat we elkaar scherp houden.’ Lees meer