februari 2012

Werkconferentie Bestuursakkoord Water

Het is tijd voor de volgende stap in de uitvoering van het Bestuursakkoord Water want 'Water werkt!' We hebben afgelopen jaar al veel gedaan. Dat willen we met elkaar verankeren. We kunnen ook nog veel leren van elkaar. Daarom zetten we goede voorbeelden in de spotlights en gaan we samen aan het werk. Het zal een dag worden waarin we door interactie en werksessies de verbinding leggen tussen de 'strategische agenda' en de praktijk. Lees meer