2011

Samenwerking rioleringszorg WINNET onderzocht

Op 15 december heeft de Stuurgroep WINNET het eindrapport samenwerking in de afvalwaterketen, aangeboden aan de veertien deelnemende gemeenten en De Stichtse Rijnlanden. De meerwaarde, kosten en risico's van samenwerking op operationele activiteiten in de rioleringszorg zijn beschreven voor vier samenwerkingsmodellen. Lees meer

Adviesraden zijn voorstander van riolering en waterzuivering in een hand

Drie onafhankelijke adviesraden van regering en parlement pleiten gezamenlijk voor spoed om riolering en zuivering onder één beheerder te brengen. Dit stellen zij in een rapport dat in 2010 uit  kwam. Dit standpunt wordt ingenomen door de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG), de  ROM-raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Lees meer