Nieuws

Samen optrekken bij aanpak en beheersing van rampen

Samen optrekken bij aanpak en beheersing van rampen

Voor de drinkwatersector – als eerste vitale sector – heeft het Veiligheidsberaad een landelijk convenant vastgesteld. Dit vloeit voort uit het project ‘Vitale partnerschappen in veiligheid’.

Voor de drinkwatersector – als eerste vitale sector – heeft het Veiligheidsberaad een landelijk convenant vastgesteld. Dit vloeit voort uit het project ‘Vitale partnerschappen in veiligheid’. Dit na een positief advies vanuit de Raad van Korpschefs. Doelstelling is om op landelijk niveau te komen tot concrete samenwerkingsafspraken tussen de 25 veiligheids- en politieregio’s en de tien drinkwaterbedrijven. Dit leidt tot een effectieve aanpak van rampenbestrijding, crisisbeheersing en herstel bij drinkwatergerelateerde incidenten, alsmede de bescherming van kwetsbare drinkwaterlocaties. Volgens Henk Jan Meijer, vicevoorzitter van het Veiligheidsberaad, is het nu zaak het landelijk convenant snel te implementeren op regionaal niveau. Hij is tevreden over het bereikte convenant met de drinkwatersector: “Vewin en het Veiligheidsberaad hebben de zaken goed opgepakt. Op de werkvloer zijn eventuele knelpunten bij de totstandkoming van het convenant opgelost.

Lees verder in Waterspiegel