Nieuws

Doelmatigheidstoets regenwaterbeleid

Doelmatigheidstoets regenwaterbeleid

In het waterbeheer hebben Rijk, gemeenten en waterschappen een methodiek ontwikkeld en in de praktijk toegepast waarmee oplossingen in de afvalwaterketen op doelmatigheid kunnen worden beoordeeld.

Het staat prominent in het Bestuursakkoord Water! U moet doelstellingen in de afvalwaterketen op een doelmatige wijze bereiken. Maar wat zijn doelmatige keuzes, hoe maakt u dat concreet? Een samenwerkingsverband tussen Rijk, gemeenten, waterschappen en adviesbureaus heeft geresulteerd in een concrete methode. De doelmatigheidstoets afvalwaterketen is ontwikkeld en toegepast in praktijkpilots en maakt het mogelijk kosten en baten van oplossingsrichtingen kwantitatief te inventariseren. Zowel de harde (investeringen) als zachte (natuur, duurzaamheid) kosten en baten worden voor de korte en lange termijn opgesteld. Bijgaand vindt u het hoofdrapport waarin de methode is beschreven en de resultaten van 4 pilots die in het land zijn uitgevoerd. U kunt de methodiek ook in een snelle ´zogenaamde SPEED´ variant doorlopen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Drs Robert van Cleef (Sterk Consulting) of Ing Gert Lemmen (Grontmij)

Het gehele rapport is op deze site te vinden onder documenten.