september 2011

Doelmatigheidstoets regenwaterbeleid

In het waterbeheer hebben Rijk, gemeenten en waterschappen een methodiek ontwikkeld en in de praktijk toegepast waarmee oplossingen in de afvalwaterketen op doelmatigheid kunnen worden beoordeeld. Lees meer