Nieuws

Samenwerken op basis van afspraken

Samenwerken op basis van afspraken

VNG en UvW hebben samen met het rijk een handreiking opgesteld voor het toepassen van de nieuwe regelgeving voor afvalwater in de praktijk De handreiking benoemt de recente ontwikkelingen in regelgeving en praktijk en stimuleert verdere samenwerking tussen de gemeenten en waterschappen. De handreiking is op de RIONEDdag 2011 uitgereikt aan de deelnemers.

 

De handreiking is te downloaden via deze site, onder documenten.

De handreiking zelf is opgebouwd uit twee delen:
- Deel 1: Samenwerken op basis van afspraken, de inhoudelijke kant van de samenwerking
- Deel 2: Permanente samenwerking, succesfactoren en valkuilen

In de handreiking komt zowel de wat-vraag (inhoud) als de hoe-vraag (proces) aan de orde. Aan de hand van praktijkvoorbeelden in de bijlage kan de lezer zien hoe de nieuwe aanpak er voor verschillende procesonderdelen uit kan zien.

Meer informatie via Hans van der Eem: h.vandereem@welldra.nl