Nieuws

Adviesraden zijn voorstander van riolering en waterzuivering in een hand

Adviesraden zijn voorstander van riolering en waterzuivering in een hand

Drie onafhankelijke adviesraden van regering en parlement pleiten gezamenlijk voor spoed om riolering en zuivering onder één beheerder te brengen. Dit stellen zij in een rapport dat in 2010 uit  kwam. Dit standpunt wordt ingenomen door de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG), de  ROM-raad en de Raad voor Verkeer en Waterstaat.

Het regionaal bundelen van de waterketen zou leiden tot structurele besparingen tot 550 miljoen euro, zo blijkt ook uit gezamenlijke voorstellen van Unie van Waterschappen en de VNG. Dit moet dan ook zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Er kan door bundeling niet alleen veel efficiënter worden gewerkt. Volgens het rapport van de drie raden blijkt ook dat ketenintegratie kansen biedt voor het vergroten van kennisontwikkeling en innovatiekracht.

De raden stellen voor om het waterbeheer te organiseren in twee ketens: de keten 'normeren - ontwerpen - beheren - financieren' en de '(afval)waterketen'. De eerste keten vormt het waterveiligheidsbeleid. Op korte termijn moet het stedelijk waterbeheer, riolering en waterzuivering bij dezelfde beheerder worden ondergebracht. De overheid moet hiervoor medeverantwoordelijkheid nemen door heldere doelen te stellen voor doelmatig waterbeheer. Daarnaast moeten de decentrale overheden worden uitgerust met juridische instrumenten om deze doelen te behalen. Het einddoel van de systeemwijziging in de waterketen is volledige integratie. Dat kan door de drinkwatervoorziening erbij te voegen.

03 januari 2011

Bron: Advies 'Maak ruimte voor vernieuwing'