Nieuws

Eerste plannen WINNET feestelijk opgeleverd

Eerste plannen WINNET feestelijk opgeleverd

Op woensdag 3 november 2010 zijn de incidentenplannen riolering van 10 gemeenten feestelijk opgeleverd. Hoogheemraad Jan Reerink van De Stichtse Rijnlanden en de Woerdense wethouder Titia Cnossen verzorgden namens de stuurgroep van Waterinnovatienetwerk WINNET de opleveringsact.

Binnen WINNET hebben tien gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in 2010 gezamenlijk hun incidentenplannen voor de riolering opgesteld. Ook de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is aangesloten bij dit project. De behaalde resultaten in dit project laten de meerwaarde van samenwerking duidelijk zien. Door het samen opstellen van de plannen zijn waardevolle ervaringen gedeeld waardoor de kwaliteit is verbeterd. Ook is er circa €150.000,- bespaard door de gezamenlijke aanbesteding. Daarnaast is er veel ambtelijke tijd bespaard omdat dit traject nu in één keer is gedaan en niet tien keer afzonderlijk. Vooral voor het waterschap en de VRU scheelde dit veel overleg en afstemming. In de beheerfase willen de partijen ook samenwerken, zodat de incidentenplannen bij alle gemeenten up to date zijn en blijven.

Het project was opgedeeld in een drietal fasen. Er is een generiek basisplan opgesteld, waarna per gemeente een maatwerkplan is uitgewerkt. Aansluitend zijn de gemaakte plannen met alle betrokken medewerkers op papier geoefend aan de hand van cases. Op korte termijn wordt in samenwerking met de Veiligheidsregio een veldoefening georganiseerd. Namens alle deelnemers wil WINNET met name Han van Ringelenstein, Mehmet Seyman, Els Reinking en Nico Admiraal van harte bedanken voor hun inzet in het kernteam.

Bron: www.winnet.nl