april 2010

Rapport Doelmatig beheer waterketen

Onder begeleiding van het Waterketen Overleg o.l.v. de dg Milieu is een gezamenlijk rapport Doelmatig Beheer Waterketen gemaakt dat op 30 maart aan minister Huizinga is aangeboden met het doel om in het Bestuurlijk Overleg Waterketen, waarin alle betrokken overheidspartijen deelnemen, overeenstemming te bereiken over de wijze waarop de uitdaging zal worden aangaan om de daarmee gemoeide besparing van 550 miljoen euro op het totaal van jaarlijkse kosten van 4,4 miljard euro in 2020, ook daadwerkelijk te realiseren. Dat betekent dat de voorziene kostenverhoging van ongeveer 600 miljoen euro, die veroorzaakt wordt door rioolvervanging, klimaatadaptatie (afvoeren van meer regenwater) en waterkwaliteitsverbetering grotendeels kan worden gecompenseerd door besparingen. Lees meer