Nieuws

Besparing in de Zeeuws-Vlaamse afvalwaterketen

Besparing in de Zeeuws-Vlaamse afvalwaterketen

Door een slimme samenwerking te realiseren binnen het afvalwatersysteem van de gemeenten Terneuzen en Sluis en het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, bespaarden de gemeenten miljoenen. Naast milieueconomische winst en tijdwinst betekende de samenwerking een besparing van in totaal €11,4 miljoen. De drie Zeeuws-Vlaamse waterpartners hebben inmiddels een afvalwaterakkoord getekend.

Royal Haskoning voerde twee optimalisatiestudies uit voor de afvalwatersystemen van zowel Sluis als Terneuzen. Binnen het systeem van riolering, gemalen, transportleidingen en rioolwaterzuiveringsinstallaties hebben waterschap en gemeenten elk hun eigen verantwoordelijkheid.

Totale afvalwaterketen

"We hebben gekeken naar de emissie In de totale afvalwaterketen, in plaats van naar ieders eigen beperkte aandeel daarin", licht adviseur Mark van Dijk toe. "Doordat gemeenten en waterschap goed samenwerkten, konden de voordelen die je aan de ene kant behaalt uitgenut worden bij de ander. Uiteindelijk is besloten om niet de riolering, maar de waterzuivering aan te pakken. Het gevolg? In Terneuzen hoefde er bijvoorbeeld geen nieuwe (kostbare) riolering te worden aangelegd. Het waterschap hoefde daardoor niet de pompcapaciteit van zijn hoofdgemaal te verhogen en dus ook niet te investeren in een nieuwe pomp, nieuwe persleiding en een grotere zuivering."

Creatief denken

Door het effluent van de RWZI met behulp van een nieuwe membraanbioreactor nog beter te zuiveren, ontstaat bovendien een deeltjesvrij effluent dat voldoet aan de eisen voor de demiwaterproductie van Evides Industriewater. Die hoeven daardoor niet zelf meer water in te nemen en te zuiveren. "Een win-winsituatie voor de hele afvalwaterketen", aldus Mark van Dijk. "Door creatief te denken hebben we veel voordeel weten te behalen voor alle drie opdrachtgevers."

Samenwerking loont

Wybe de Graaf, dijkgraaf van waterschap Zeeuws-Vlaanderen: "Dit project bewijst: samenwerking loont, 66k in letterlijke zin. Een aantal bestuurlijke en technisch/ financiële hobbels is mede door de medewerkers van Royal Haskoning vakkundig opgelost. Op basis van hun technische inbreng en de optimalisatiestudies is er in Zeeuws-Vlaanderen een mooi resultaat bereikt in de afvalwaterketen."