Nieuws

Partners presenteren lange termijn visie waterketen

Partners presenteren lange termijn visie waterketen

In maart 2009 presenteerden het rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven Verbindend Water, de lange termijn visie op de Waterketen.

Met de lange termijn visie Verbindend Water zetten partijen een gezamenlijk toekomstbeeld neer. Een beeld dat inspireert, verbindt en richting geeft aan de ontwikkelingen, activiteiten en investeringen van de direct betrokken partijen, zoals de drinkwaterbedrijven, waterschappen, provincies, gemeenten en kennisinstellingen. Maar ook een toekomstbeeld dat partijen buiten de watersector uitnodigt om met ideeën en oplossingen te komen. Het is tijd om over de eigen grenzen heen te kijken en te komen tot nieuwe allianties. 

Aan de lange termijn visie is de routewijzer Innovatie Waterketen gekoppeld. Deze beschrijft de strategie die de partners willen hanteren bij het realiseren van de visie. Daarbij worden de uitdagingen beschreven. Met de routewijzer willen de waterketenpartners een proces op gang brengen om initiatieven te starten, nieuw elan te creëren en, zeker niet in de laatste plaats, zinvolle bijdragen te leveren aan lopende projecten.