Nieuws

Drinkwaterbedrijven presenteren Benchmark 2006

Drinkwaterbedrijven presenteren Benchmark 2006

Op woensdag 26 september 2007 vond de presentatie plaats van de benchmarkstudie Water in Zicht 2006, de benchmark van de drinkwatersector. De benchmark werd in ontvangst genomen door de minister van VROM, mevrouw Cramer.

Het bedrijfsvergelijkend onderzoek op het gebied van waterkwaliteit, milieu, dienstverlening en financiën & efficiency maakt de prestaties van de drinkwatersector transparant. Daarnaast geeft deze benchmark de drinkwaterbedrijven instrumenten in handen om de bedrijfsprocessen verder te verbeteren. Download het onderzoek