september 2007

Drinkwaterbedrijven presenteren Benchmark 2006

Op woensdag 26 september 2007 vond de presentatie plaats van de benchmarkstudie Water in Zicht 2006, de benchmark van de drinkwatersector. De benchmark werd in ontvangst genomen door de minister van VROM, mevrouw Cramer. Lees meer