Nieuws

Zwembad verwarmen met water van Friesland Foods

Zwembad verwarmen met water van Friesland Foods

Friesland Foods, Waterbedrijf Groningen en de gemeente Bedum gaan nader onderzoek doen naar de verwarming van het zwembad in Bedum met proceswater van Friesland Foods. Daartoe tekenen de drie partijen een intentieovereenkomst.

Een verkennende studie naar de mogelijkheden om warm proceswater van de Bedumer vestiging van Friesland Foods in te zetten voor de verwarming van het zwembad is onlangs afgerond. Daaruit bleek dat het inzetten van het proceswater 'in beginsel haalbaar is'. In het vervolgonderzoek zal onder meer worden gekeken naar de aanleg van de leidingen voor de aan- en terugvoer van het water.

Friesland Foods heeft toegezegd elk uur 20 kubieke meter water van 50 graden Celcius gratis aan het zwembad te kunnen leveren. Dat water kan worden gebruikt voor de verwarming van het zwembadwater, het tapwater en de luchtbehandelinginstallatie. Het water wordt gekoeld teruggeleid naar de Friesland Foods-vestiging, waarna het kan worden geloosd.

Bron: AgriMedia