Nieuws

Duits waterhuis maakt drinkwater van afvalwater

Duits waterhuis maakt drinkwater van afvalwater

In een nieuwe woonwijk in het Duitse Knittlingen bij Karlsruhe is op 12 oktober een waterhuis in gebruik genomen dat het regenwater en afvalwater uit de hele wijk verzamelt. Het regenwater wordt gezuiverd tot drinkwaterkwaliteit. Het resterende afvalwater wordt vermengd met het keukenafval in een anaërobe bioreactor verwerkt.

De watervoorziening is ontwikkeld door Fraunhofer-Institut fur Grenzflachen- und Bioverfahrenstechnik (IGB) in Stuttgart. Opdrachtgever van het Deus 21 project is het Duitse Bundesministerium fur Bildun gun Forschung (BMBF). Verder zijn bij het project betrokken het Fraunhofer Institut ISI en de Hogeschool Aken.

Het regenwater van de hele woonwijk wordt centraal verzameld in een opvangtank van 300 m3. Daarin wordt het water met een roterende keramische membraanfilter gezuiverd. Het membraan heeft poriën van 0,06 micrometer zodat ook de bacteriën en de virussen uit het regenwater worden gehaald. Het water heeft daarmee de drinkwaterkwaliteit. De bewoners gebruiken het water voor het wassen, douchen, toiletspoeling en sproeien in de tuin.

Het afvalwater uit de huizen wordt, gemengd met het keukenafval, via vacuümleidingen afgevoerd naar een anaërobe bioreactor. De reactor heeft een inhoud van 2,5 m3 en zet het biologische stoffen in de afvalstroom bij lage temperatuur om in biogas. Het resterende water bevat nog fosfaat en stikstof die met een nabehandeling worden verwijderd. Uiteindelijk is het water zo schoon dat het op een nabijgelegen rivier kan worden geloosd.

bron: www.waterforum.net