Documenten

81 documenten

Rapport Water in beeld 2013

Voortgangsrapportage Water in Beeld 2013, die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Download

Feitenonderzoek Doelmatig Waterketen beheer

Op 14 oktober werden tijdens bij de presentatie van de eerste resultaten van de visitatiecommissie waterketen vragen gesteld over de herkomst van de geprognotiseerde besparingen. Om die reden hier nogmaals het document "Feitenonderzoek Doelmatig Waterketen beheer"

Download