Documenten

81 documenten

Raamwerk Interventieladder

De uitwerking van de stok-achter-de-deur voor de samenwerking in de waterketen overeenkomstig het Bestuursakkoord Water is in de stuurgroep Water van 13 december 2012 vastgesteld.

Download

Nieuwsbrief Oktober Samenwerking Afvalwaterketen Groningen/Drenthe

 nummer 6 – oktober 2012 Redactieadres: Secretariaat Vereniging van Groninger Gemeenten secretariaat@groningergemeenten.nl 050 - 303 97 97 Postbus 9 9790 AA TEN BOER   Vragen en reacties kunnen worden gemaild naar: Jeroen Niezen - Waterambassadeur j.niezen@groningergemeenten.nl  

Download

Visitatie en interventieladder

In het bestuursakkoord water (BAW) is een afspraak opgenomen over zogenaamde 'stok achter de deur' wetgeving voor het geval de afspraken in het waterketendeel van het akkoord eind 2012 onvoldoende voortgang en resultaat opleveren. Deze afspraak is overgenomen uit het akkoord tussen VNG en UvW van 2010.

Download