Documenten

94 documenten

Visie van de werkgroep riolering West-Nederland Deel A

De werkgroep Riolering West-Nederland (WRW) heeft een langetermijnvisie riolering opgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van de landelijke visie Verbindend Water en de daarin gepresenteerde mogelijke toekomstbeelden. In de WRW visie is gedetailleerd omschreven welke stappen nodig zouden zijn om de toekomstbeelden uit de landelijke visie te kunnen realiseren. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als het fool-proef maken van gescheiden inzamelsystemen (foutverbindingen voorkomen door aanpassingen in Bouwbesluit en Bouwverordeningen en het normeren van nieuwe systemen), het ontwikkelen van een onderhoudstrategie voor nieuwe systemen en het intensiveren van de samenwerking met de wegbeheerder en stedenbouwkundigen. Voor de diverse activiteiten zijn ook trekkers benoemd.

Download