Documenten

94 documenten

Nieuwsbrief; Delfzijl, Appingedam, Loppersum en de ws Hunze en Aa’s en Noorderzijl-vest

Het Afvalwaterplan wordt in samenwerking tussen de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijl-vest opgesteld. Deze nieuwsbrief is de eerste van in totaal drie te ver-schijnen nieuwsbrieven. In de nieuwsbrieven wordt u geïnformeerd over de tot-standkoming van deze, voor de regio, nieuwe planvorm. Deze nieuwsbrief is primair bedoeld voor betrokken ambtenaren, bestuurders en alle andere in het plan geïnteresseerden.

Download

Verbindend Water in een veranderende praktijk (2012)

Het document "Verbindend Water in een veranderende praktijk"  gaat over de langetermijnvisie voor de waterketen. In 2008 hebben we als aanjaagteam voor de waterketen een visie opgesteld met als titel “Verbindend Water.” In deze visie worden beelden gegeven voor het huis van de toekomst, de nieuwbouwwijk,de herstructurering van bestaand stedelijk gebied en de relatie tussen landelijk en stedelijk gebied. Deze visie zet een stip op de horizon... niet dwingend, wel inspirerend.

Download