Documenten

329 documenten

RWZI 2030

De Global Water Research Coalition (GWRC) heeft eind 2008 het initiatief genomen na te denken over de toekomst van de stedelijke waterketen met als doelstelling een ?energie- en klimaatneutrale waterketen in 2030?. In het GWRC deelproject ?Roadmap to revamp wastewater treatment operations to meet 2030 goals? wordt door een deel van de deelnemende landen een project uitgevoerd gericht op een verdere uitwerking van de communale afvalwaterzuivering 2030.

Download

Jaarverslag Innovatie waterketen 2009

Het jaarverslag Innovatie Waterketen bestaat uit twee delen. ?Gelegde verbindingen? is een terugblik op 2009, en ?Versterken en uitbreiden? een vooruitblik naar 2010. In ?Gelegde verbindingen? gaan we kort in op de ambitie die het aanjaagteam het afgelopen jaar heeft gehad, en de rol van die zij heeft gespeeld. Het gaat dan om vertellen, verbinden en vermeerderen. Daarna bieden we een overzicht van alle verbindingen waaraan in 2009 is gewerkt. In ?Versterken en uitbreiden? geven we aan welke in 2009 gelegde verbindingen het komend jaar versterkt moeten worden, en bij welke belangrijke nieuwe netwerken we nog aansluiting willen zoeken. We sluiten af met een vooruitblik op de aanpak en organisatie die daarbij aansluiten.

Download