Documenten

329 documenten

Handleiding regionaal feitenonderzoek (waterschap Rivierenland)

Hoe voer je eigenlijk zo'n regionaal feitenonderzoek uit? Waar zijn die gegevens te vinden? Welke gegevens zijn belangrijk? Hoe doorgrond je de "hardheid" ervan? Hoe maak je de gegevens onderling vergelijkbaar? Aan welk referentieniveau kun je de mogelijke besparingen relateren? Allemaal terechte vragen, die voor Waterschap Rivierenland ook nieuw waren. Daaruit ontstond de behoefte aan een handleiding. Om het in eigen beheer te doen of (delen ervan) uit te besteden. Om een goede projectomschrijving te maken en te voorkomen dat er straks een product ligt waarover nog steeds discussie zal zijn. Ook voor de rest van Nederland, waar dezelfde vragen spelen kan dit een nuttige handleiding zijn.

Download

Een schone toekomst

Artikel in het onafhankelijk vakblad 'het Waterschap' over het aanjaagteam in de waterketen. Door Richard Mooi

Download

Naar een duurzame leefomgeving - Guus Rameckers gemeente Weert

Op 21 september 2010 vond een landelijke bijeenkomst Waterketen plaats, georganiseerd door de Unie van Waterschappen, de VNG en het aanjaagteam Verbindend water. Centraal stond het thema doelmatigheid en de opgave die de waterschappen en de gemeenten daar samen in hebben. Verschillende sprekers gaven inspirerende presentaties. De presentaties vindt u hier.

Download