Documenten

333 documenten

Handleiding regionaal feitenonderzoek (waterschap Rivierenland)

Hoe voer je eigenlijk zo'n regionaal feitenonderzoek uit? Waar zijn die gegevens te vinden? Welke gegevens zijn belangrijk? Hoe doorgrond je de "hardheid" ervan? Hoe maak je de gegevens onderling vergelijkbaar? Aan welk referentieniveau kun je de mogelijke besparingen relateren? Allemaal terechte vragen, die voor Waterschap Rivierenland ook nieuw waren. Daaruit ontstond de behoefte aan een handleiding. Om het in eigen beheer te doen of (delen ervan) uit te besteden. Om een goede projectomschrijving te maken en te voorkomen dat er straks een product ligt waarover nog steeds discussie zal zijn. Ook voor de rest van Nederland, waar dezelfde vragen spelen kan dit een nuttige handleiding zijn.

Download