Documenten

333 documenten

Raamwerk Interventieladder

De uitwerking van de stok-achter-de-deur voor de samenwerking in de waterketen overeenkomstig het Bestuursakkoord Water is in de stuurgroep Water van 13 december 2012 vastgesteld.

Download

Taak 2.0 waterwinst

Dit rapport beschrijft de Twentse wijze van samenwerken in de afvalwaterketen. Na het afvalwaterakkoord uit 2009 (TAAK) willen wij, de Twentse gemeenten en waterschap Regge en Dinkel, nog intensiever samenwerken, om daarmee meer “waterwinst” te realiseren voor de inwoners en bedrijven in Twente.

Download